Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Serwis topinsta.pl jest platformą służącą do prowadzenia kampanii marketingowych w serwisach społecznościowych

2. Właścicielem i administratorem Serwisu jest firma WebBay Mateusz Wcisło z siedzibą przy 3 Maja 22/2c, 40-096 Katowice (NIP:
6292488861 , REGON: 380296049)

(zwana dalej Administratorem lub Serwisem).

3. Korzystanie ze strony wymaga komputera PC lub telefonu, przeglądarki internetowej, obsługi JavaScript oraz akceptacji plików Cookies.

4. Korzystanie z serwisu wymaga rejestracji i zakupu odpowiedniego pakietu.

5. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację niniejszego regulaminu i zobowiązanie się do przestrzegania jego zasad.

6. Regulamin dla partnerów jest dostępny po napisaniu wiadomości prywatnej.

7. Serwis topinsta.pl jest platformą pomagającą w zawarciu zlecenia kampanii z firmami trzecimi.

II. REJESTRACJA

1. Aby móc korzystać z serwisu topinsta.pl nie konieczna jest rejestracja konta.

2. Rejestracja wymaga wypełnienia formularza złożonego z loginu, hasła oraz adresu e­mail.

3. Rejestracja w serwisie wymaga weryfikacji poprawności wprowadzonego w formularzu rejestracyjnym adresu e­mail.

4. Rejestracja w serwisie oznacza zgodę na otrzymywanie informacji handlowej, zgodnie z przepisami Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, na adres e­mail podany w formularzu rejestracyjnym.

III. OCHRONA I BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

1. Rejestrując się użytkownik wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie jego danych. 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich powstałe w wyniku udostępniania hasła przez użytkownika lub zaniechań po stronie użytkownika.

3. Dane podane przez użytkownika będą przetwarzane przez administratora w celu realizowania usług oferowanych przez platformę topinsta.pl oraz w celu usprawiedliwionych potrzeb administratora wynikających z przepisów prawa, w szczególności w celach marketingowych świadczonych przez administratora.

4. Użytkownik może zażądać usunięcia danych z bazy serwisu bez podania przyczyny. Żądanie takie jest jednoznaczne z likwidacją konta użytkownika w serwisie i przepadkiem niewykorzystanych środków na kampanie.

IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Administrator oświadcza, że dochowa wszelkich starań w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane działaniem serwisu lub brakiem funkcjonowania strony topinsta.pl

2. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane udostępnieniem loginu oraz hasła osobom trzecim oraz straty z powodu błędów oprogramowania, szkodliwego oprogramowania pochodzącego z zewnątrz, szkodliwego oprogramowania znajdującego się na komputerze użytkownika oraz wszelkich innych zdarzeń losowych.

3. Usługi dostępne w serwisie nie są ograniczane terytorialnie a dostępna oferta jest tylko poglądowa i administrator nie ponosi odpowiedzialności za obsługę serwera i nie reprezentuje przedstawianej usługi pomagającej zawierać zlecenia z firmami trzecimi.

4. Administrator nie odpowiada za sposób, w jaki użytkownicy korzystają z udostępnianych przez serwis narzędzi marketingowych.

5. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za komentarze pozostawiane na stronie przez użytkowników.

6. Zabronione jest składania zamówienia na profil prywatny.

7. Profil promowany musi być publiczny i dostępny do zaobserwowania dla każdego.

8. Zabronione jest korzystanie z serwisu do celów niezgodnych z obowiązującym w Polsce prawem.

9. Zabronione jest jakiekolwiek wpływanie na funkcjonowanie serwisu w szczególności poprzez wykorzystanie szkodliwego oprogramowania.

10. Zabronione jest wykorzystywanie platformy topinsta.pl do jakichkolwiek działań niezgodnych z jej przeznaczeniem.

11. Administracja ma prawo do zamknięcia każdego konta bez podania przyczyny.

12. Administracja nie ma wpływu na jakość kont dodanych przez usługodawcę.

13. Administracja gwarantuje przyrost liczby obserwujących.

14. Administracja nie gwarantuje: narodowości profili, zdjęć profilowych profili, konkretnych nazw profili, ilości postów profili, jakości profili.

15. Usługi nazwane “Lista przydatnych hashtagów” oraz “audyt profilu” realizowane są do 15 dni po zakończeniu trwania usługi zdobywania ruchu na profil.

16. Administrator zastrzega sobie prawo do wysłania usług “Lista przydatnych hashtagów” oraz “audyt profilu” w czasie dłuższym niż 15 dni. Kupujący zostanie poinformowany drogą mailową.

17. Administracja nie odpowiada za długość pozostania obserwatora na profilu.

18. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wyniki kampanii w przypadku korzystania z serwisów trzecich przed, podczas jak i po kampanii.

19. W przypadku rezygnacji z kampanii reklamowej przez klienta, administrator odpowiada za przesłanie wniosku o zatrzymanie kampanii reklamowej do firmy trzeciej.

20. Po przesłaniu wniosku o zatrzymanie kampanii reklamowej do firmy trzeciej (usługodawcy), administrator gwarantuje zatrzymanie kampanii reklamowej do 4 dni roboczych.

21. Administrator zastrzega sobie prawo do kontynuowania kampanii w przyspieszonym tempie w przypadku słabego wyniku końcowego.

V. ZASADY UŻYWANIA SERWISU

1. Użytkownik rejestrując się w serwisie otrzymuje możliwość zakupu usług realizowanych przez serwis

2. Usługi w serwisie mogą być kupowane innymi kanałami niż płatności internetowe, w tym celu należy skontaktować się z Administracją serwisu topinsta.pl

3. Kampanie posiadają limity, które są opisane w opisach produktów. Liczby te mogą być większe w przypadku zainteresowania profilem.

4. Zamówienia dodawane są do realizacji w ciągu maksymalnie 14 roboczych (do 30 dni roboczych w przypadkach nadzwyczajnych takich jak okres urlopowy bądź okres świąteczny).

5. Po zaksięgowaniu pieniędzy na koncie użytkownik dostaje stosownego maila z informacją o rozpoczęciu realizacji jego zamówienia.

6. W wyniku usterki serwisu realizacja zamówienia może się wydłużyć o czym użytkownik zostanie poinformowany jedną z dróg komunikacji podanych przez niego w zamówieniu.

7. Zamówienia składane poza stroną w każdej możliwej formie (np. Facebook, email) są usługą premium.

8. W serwisie topinsta.pl do każdego zamówienia można dokupić dodatkowe opcje.

9. Jakość obserwujących nie jest gwarantowana i może się zmieniać w zależności od dnia oraz usługi.

10. Budżet kampanii jest ustawiany odgórnie. Po rozpoczęciu kampanii nie ma możliwości jej zatrzymania.

11. W celu nieodbierania obserwujących których dodajemy, kupujący musi ustawić profil jako “prywatny”.

12. W przypadku zatrzymania się kampanii z powodu problemów technicznych, zmian dokonanych przez Klienta lub sytuacji losowych, Klient zobowiązany jest poinformować Serwis o sytuacji.

13. Serwis dołoży wszelkich starań, aby wszystkie opóźnione oraz zatrzymane zamówienia zostały zrealizowane w całości.

14. Kampanie zatrzymane z powodu problemów technicznych, zmian dokonanych przez Klienta lub sytuacji losowych, Serwis przedłuża kampanię aż do osiągnięcia zamierzonego rezultatu kampanii reklamowej.

VI. REKLAMACJE

1. Każdy z użytkowników ma prawo zgłosić reklamację dotyczącą usług oferowanych przez serwis topinsta.pl.

2. Obsługą reklamacji zajmuje się wydawca serwisu topinsta.pl

3. Aby złożyć reklamację, należy wypełnić formularz kontaktowy, znajdujący się w sekcji kontakt

4. Wydawca rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od złożenia reklamacji i udzieli odpowiedzi na adres e­mail podany w zgłoszeniu.

5. Od wyniku reklamacji użytkownikowi przysługuje prawo do odwołania, które należy złożyć na piśmie i przesłać na w/w adres wydawcy w ciągu 7 dni od daty otrzymania odpowiedzi na reklamację.

6. Uzupełnienia polubień / obserwujących i subskrybcji przysługują jedynie w przypadku znaczących spadków od 50% wykupionego zamówienia wynikających jedynie z winy topinsta.pl

7. Nie bierzemy odpowiedzialności za zmiany w algorytmach, które mogą być spowodowane nieznacznymi utratami obserwujących, polubień.

8. Wszelkie zwroty wypłacane są w postaci wirtualnej waluty na portfel użytkownika do ponownego wykorzystania na inne usługi z 3% rabatem.

9. Wirtualna waluta z zakładki portfel nie podlega wypłatom na konto bankowe lub paypal. Są to środki wirtualne do wykorzystania na usługi w witrynie topinsta.pl w ramach bonusu lub zwrotu dla klienta.

10. Wirtualna waluta z zakładki portfel przechodzi na własność topinsta.pl i nie podlega zwrotom w przypadku bankructwa lub upadłości finansowej bądź innych czynników technicznych.

11. Wirtualna waluta z zakładki portfel może być edytowana przez administracje topinsta.pl w przypadku usług premium a także przyczyn technicznych.

12. Każdą reklamację należy zgłosić na adres email support@topinsta.pl nadając tytuł mailowi REKLAMACJA.

13. Wiadomość o reklamacji powinna zawierać numer zamówienia informacje o problemie, nazwę konta lub link do medium z którym prowadzona jest interakcja.

14. Topinsta.pl ma 14 dni roboczych na rozpatrzenie reklamacji i poinformowanie klienta o jej wyniku.

15. Użytkownik zrzeka się prawa do roszczeń spowodowanych działaniami topinsta.pl.

VII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1.Klient ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość; zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od otrzymanych usług., wysyłając wiadomość na support@topinsta.pl.


2. Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje konsumentowi, który wyraża zgodę na natychmiastowe rozpoczęcie świadczenia usług oraz rozpoczęcie usług przed upływem 14 dni od zawarcia umowy. Po pomyślnym rozpoczęciu realizacji usługi zgodnie z prawem konsumenta o dostarczaniu treści cyfrowych klient traci prawo do 14-dniowego odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

3. Uzupełnienia polubień / obserwujących i subskrybcji przysługują jedynie w przypadku potwierdzonego spadku 100% wykupionego zamówienia wynikających jedynie z winy topinsta.pl

4. Nie bierzemy odpowiedzialności za zmiany w algorytmach na serwisach YouTube, Instagram, Facebook, Soundcloud, Twitter gdzie usługi świadczymy, które mogą być spowodowane nieznacznymi utratami obserwujących, polubień lub/i subskrybcji.

5. Użytkownik zrzeka się prawa do roszczeń spowodowanych działaniami topinsta.pl.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Rozliczenia transakcji w serwisie topinsta.pl przeprowadzane są za pośrednictwem platformy płatności Przelewy24.

2. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści stron, do których prowadzą linki opublikowane przez użytkowników strony.

3. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania platformy topinsta.pl należy zgłaszać przez formularz kontaktowy.

4. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. O zmianie regulaminu użytkownicy zostaną poinformowani komunikatem zamieszczonym na stronie topinsta.pl. Korzystanie z usług po zmianie regulaminu oznacza akceptację jego nowego brzmienia.

5. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu przez użytkownika w szczególności naruszenia zasad poufności danych administrator może bezpowrotnie skasować konto użytkownika.

6. Użytkownik może usunąć konto na stronie topinsta.pl wysyłając stosowną informację przez formularz kontaktowy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *